COUNTY OF SANTA CLARA

Board Of Supervisors

Board of Santa Clara County Commends Dr. G. Nguyen Tien Hung

Nhân dịp a mắt sách tại San Jose ngày 27 tháng 6, 2010, Ủy Ban Giám Sát của Santa Clara County (bao gồm  San Jose ) đã trao cho GS Hưng một Nghị Quyết để tuyên dương sự đóng góp của tác giả cho lịch sử. Trong Nghị Quyết này, sau khi đã nói tới  ba cuốn sách là The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập), Khi Đồng Minh Tháo Chạy, và Tâm Tư Tổng Thống Thiệu,
Ủy Ban Giám Sát tuyên dương:

Tiến sĩ G. Nguyễn Tiến Hưng,

Giáo sư Emeritus Kinh Tế Học, Đại Học Howard

Về những đóng góp của ông cho lịch sử cũng như đã cung cấp một lăng kính để người người trên thế giới chứng kiến được cuộc sống và những bài học của Việt Nam.

“NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED that the Board of the County of Santa Clara does hereby recognize and commend:

Dr. G. Nguyen Tien Hung

Professor Emeritus of Economics, Howard University

For his contribution to history and for providing a looking glass

for people all over the world to witness the life and lessons of Vietnam.

Toàn thể Ủy Ban Giám Sát đồng ký.

CITY OF MILIPITAS

Proclamation

Và cũng như vậy, Phó Thị Trưởng Thành Phố Milipitas đã chào đón và trân trọng tác giả:

“NOW THEREFORE, I, Pete McHugh, Vice Mayor of the City of Milipitas, do warmly welcome

Dr. Nguyen Tien Hung

To Santa Clara County and acknowledge his public service and his insights into the last days of the Republic of Vietnam.

Proclaimed this 25th day of June, 2010.

Vice Mayor Pete McHugh

***

THÔNG BÁO

Ngày 1 tháng 9, 2010

Tất cả mọi tác quyền của cuốn sách Tâm Tư Tổng Thống Thiệu đều được bảo vệ theo Công Ước Quốc Tế và Liên Mỹ. Không ai được sao chép hay ghi lại trong bộ nhớ điện tử bất cứ phần nào và bằng bất cứ phương tiện gì: dù là điện tử, cơ khí, ghi âm, truyền âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Cơ Sở Xuất Bản và Tác giả.

Xin thông báo là cho tới nay chỉ mới có sự đồng ý để cho in lại vài ba chương trên một vài tờ báo và online của mấy tờ báo này. Bởi vậy, tất cả những việc in lại, ghi âm, truyền âm trên mạng từ trước tới nay đều đã không có sự đồng ý của Cơ Sở Xuất Bản và Tác giả.

Share

Comments are closed.