Đặt Mua Sách

Sách bìa cứng, bìa bọc ngoài, 711 trang in trên giấy hảo hạng, với nhiều hình ảnh và tài liệu.

Sách bán tại Hoa Kỳ: $28 (Mỹ kim)

[Gồm cả bưu phí priority mail + phí tổn khác]

Gửi đi Canada: $34 (Mỹ kim)

[Gồm cả bưu phí priority mail + phí tổn khác]

Gửi đi các nơi khác: $37 (Mỹ kim)

[Gồm cả bưu phí priority mail + phí tổn khác]

Bạn có thể đặt mua sách bằng check hay money order, đề tên:

Therese Hưng

Và gửi về địa chỉ:

Therese Hưng

P.O. Box 11959

Westminster, CA 92683

Xin ghi rõ tên và địa chỉ người mua

***

Cơ S Xut Bn

Ha Chn Minh

***

Cơ S Phát Hành

Nguyn Văn Liêm

6042 Pamela Lane

Westminster, CA. 92683

Tel. (714) 548-5451

Email:  nguyenliem34@yahoo.com

Share

Comments are closed.