Vài nét về tác giả

Du học tại Hoa Kỳ từ 1958, giáo sư Nguyễn Tiến Hưng giảng dạy môn kinh tế tại các đại học Hoa Kỳ (bắt đầu từ N.C.Wesleyan College năm 1963), và là kinh tế gia cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF (1966-1970). Năm 1971, ông trở về Sàigòn gặp Tổng thống Thiệu đề nghị sáng kiến hòa bình “Nam-Bắc Hiệp Thương” giống như mô hình thương mại giữa Đông Đức và Tây Đức sau Thế Chiến II. Từ những vị trí đặc biệt, ông đã tham gia vào việc tái thiết nền kinh tế: ông là Phụ tá Tổng thống về Tái thiết (1973), Tổng Trưởng Kế Hoạch (1973-1975), đồng thời là người điều phối viện trợ về mặt kinh tế vĩ mô.

Ngày 15 tháng 4, 1975 theo chỉ thị của TT Thiệu, ông đi chuyến công tác cuối cùng của VNCH tại Washington để “vay viện trợ.” Ngày 30 tháng 4 khi Miền Nam hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn một mình ông đứng lên giữa thủ đô Washington để đặt trách nhiệm cho Hoa Kỳ đã bội ước và yêu cầu đền bù lại bằng cách cứu vớt và cho nhập cư một triệu người tỵ nạn.

Trong thập niên 1990, ông làm Cố Vấn cho Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF và Ngân Hàng Thế Giới WB về nhiều dự án chuyển đổi kinh tế và cứu đói giảm nghèo, kể cả tại Việt Nam sau đổi mới. Hiện nay ông là Emeritus Professor of Economics, Đại Học Howard tại thủ đô Hoa Kỳ.

Ngoài cuốn The Palace File (Hồ Sơ Mật Dinh Độc Lập) viết với Jerrold Schecter, và cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy, GS Hưng còn là tác giả nhiều sách về kinh tế: Economic Development of Socialist Vietnam, 1955-80 (New York: Preager, 1977); Agriculture and Rural Development in The P.R. Congo (Boulder & London: Westview Press, 1987); Vietnam:Reforming The State Enterprises (Bangkok: Post Books, 1995). Về xã luận, ông viết cho các báo Washington Post, New York Times International Herald Tribune.

[Ghi chú: cuốn ‘The Palace File’ được

  • New York Times (ngày 5 tháng 6, 1988) liệt kê vào một số sách chọn lọc để cho các ứng cử viên Tổng thống Hoa kỳ đọc với tựa đề “Read and Run: A Cram Course for The Presidency” (Vừa Đọc Vừa Tranh Cử: Một Lớp Cấp Tốc Cho Chức Vị Tổng Thống);
  • Cố vấn An Ninh Tổng Thống, ông Zbiniew Brzezinski (người kế vị TS Kissinger) viết: “Một cuốn sách giựt gân..song rất ý nghĩa (nhìn từ khía cạnh lịch sử) về cung cách những nhà thương thuyết Hoa Kỳ đã tiến hành cuộc đàm phán Paris trước ngày Miền Nam sụp đổ”.
  • Ngoại trưởng George P. Schultz (thời TT Reagan) chọn và lưu cuốn sách này trong Thư viện riêng cho Ngoại Trưởng để “soi sáng cho những người kế vị tôi ngồi tại đây.” ]
Share

Comments are closed.